33.3. Kredyty i pożyczki udzielone klientom – Zmiany wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE

2020

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Kredyty konsumpcyjne
Wartość na początek okresu (1) (1) (1)
Inne zmiany 1 1 1
Wartość na koniec okresu

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE

2020

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty na nieruchomości
Wartość na początek okresu (55) (527) (1 384) (1 966) (32)

Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1

(5) 5

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

323 (347) 24

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

27 86 (113)

Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem

(8) (8)

Zmiany ryzyka kredytowego (netto)

65 (73) 43 35 8

Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania

8 2 6 16 5

Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto)

(3) (14) (15) (32)

Spisania

(1) 33 32

Inne korekty

(410) 248 2 (160) (8)
Wartość na koniec okresu (58) (621) (1 404) (2 083) (27)

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE

2020

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty gospodarcze
Wartość na początek okresu (363) (314) (2 875) (3 552) 2

Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1

(10) 10

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

397 (418) 21

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

119 126 (245)

Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem

(85) (39) (86) (210)

Zmiany ryzyka kredytowego (netto)

252 (538) (493) (779) 6

Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania

7 5 18 30 7

Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto)

(4) (9) (37) (50)

Aktualizacja stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto)

(1) 1 (2) (2)

Spisania

(2) 216 214 (2)

Inne korekty

(601) 247 179 (175) (19)
Wartość na koniec okresu (289) (931) (3 304) (4 524) (6)

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE

2020

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty konsumpcyjne
Wartość na początek okresu (164) (231) (825) (1 220) (34)

Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1

(8) 8

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

253 (259) 6

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

181 153 (334)

Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem

(67) (7) (31) (105) (8)

Zmiany ryzyka kredytowego (netto)

63 (302) (304) (543) 10

Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania

4 1 24 29 20

Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto)

1 (3) (11) (13)

Aktualizacja stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto)

3 (4) (1) 2

Spisania

288 288 19

Inne korekty

(475) 214 216 (45) (13)
Wartość na koniec okresu (209) (426) (975) (1 610) (4)

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE

2020

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Należności z tytułu leasingu finansowego
Wartość na początek okresu (35) (70) (359) (464) (2)

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

1 (1)

Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem

(27) (25) (75) (127)

Zmiany ryzyka kredytowego (netto)

6 (9) (102) (105)

Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania

13 20 52 85

Spisania

35 35

Inne korekty

(1) (9) (10)
Wartość na koniec okresu (44) (83) (459) (586) (2)

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE

2020

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Należności z tytułu faktoringu
Wartość na początek okresu (1) (17) (18)

Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1

(2) 2

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

4 (4)

Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem

(1) (1) (2)

Zmiany ryzyka kredytowego (netto)

(2) (2)

Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania

1 2 3

Inne korekty

(1) (1) (2)
Wartość na koniec okresu (2) (19) (21)

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE

2019

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Kredyty konsumpcyjne
Wartość na początek okresu

Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto)

(1) (1) (1)
Wartość na koniec okresu (1) (1) (1)

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE

2019

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty na nieruchomości
Wartość na początek okresu (54) (538) (1 420) (2 012) (41)

Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1

(5) 5

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

205 (213) 8

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

32 92 (124)

Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem

(4) (1) (5)

Zmiany ryzyka kredytowego (netto)

(189) 126 (39) (102) 15

Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania

2 2 4

Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto)

(1) (1)

Spisania

12 189 201 (2)

Inne korekty

(42) (10) 1 (51) (4)
Wartość na koniec okresu (55) (527) (1 384) (1 966) (32)
KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE

2019

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty gospodarcze
Wartość na początek okresu (317) (319) (3 342) (3 978) (56)

Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1

(13) 13

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

101 (107) 6

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

63 59 (122)

Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem

(110) (17) (76) (203) (1)

Zmiany ryzyka kredytowego (netto)

(59) 58 (178) (179) 59

Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania

22 2 30 54 5

Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto)

(3) (4) (17) (24) (1)

Aktualizacja stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto)

(3) (3)

Spisania

7 714 721

Inne korekty

(47) (6) 113 60 (4)
Wartość na koniec okresu (363) (314) (2 875) (3 552) 2

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE

2019

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Kredyty konsumpcyjne
Wartość na początek okresu (160) (311) (1 240) (1 711) (30)

Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1

(2) 2

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

104 (107) 3

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

139 89 (228)

Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem

(72) (6) (29) (107)

Zmiany ryzyka kredytowego (netto)

(205) (90) (201) (496) 23

Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania

6 23 10 39 1

Zmiany wynikające z modyfikacji bez zaprzestania ujmowania (netto)

(1) 4 3

Aktualizacja stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto)

2 (1) 1 2

Spisania

10 383 393

Zmiana modelu biznesowego

45 106 599 750

Inne korekty

(21) 55 (127) (93) (28)
Wartość na koniec okresu (164) (231) (825) (1 220) (34)

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE

2019

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Należności z tytułu leasingu finansowego
Wartość na początek okresu (34) (80) (375) (489) (4)

Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1

(20) 16 4

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

4 (12) 8

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

24 (24)

Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem

(25) (35) (67) (127)

Zmiany ryzyka kredytowego (netto)

5 16 (83) (62)

Zmniejszenia w związku z zaprzestaniem ujmowania

20 29 59 108 2

Aktualizacja stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto)

1 1

Spisania

126 126

Inne korekty

15 (28) (8) (21)
Wartość na koniec okresu (35) (70) (359) (464) (2)

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE

2019

Faza1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Należności z tytułu faktoringu
Wartość na początek okresu (1) (1) (12) (14)

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

2 4 (6)

Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem

(1) (1)

Zmiany ryzyka kredytowego (netto)

(3) (3) (6)

Inne korekty

1 1 2
Wartość na koniec okresu (2) (17) (19)

pozostałe informacje

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
31.12.2020
do 1 miesiąca 1 032 9 076 10 108
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 675 8 355 9 030
od 3 miesięcy do 1 roku 2 572 28 883 31 455
od 1 roku do 5 lat 1 624 75 695 77 319
powyżej 5 lat 107 94 581 94 688
Razem 6 010 216 590 222 600

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
31.12.2019
do 1 miesiąca 1 954 9 012 10 966
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 678 7 538 8 216
od 3 miesięcy do 1 roku 2 829 30 693 33 522
od 1 roku do 5 lat 2 467 71 423 73 890
powyżej 5 lat 358 103 250 103 608
Razem 8 286 221 916 230 202

Przeklasyfikowanie kredytów z kategorii wycenianych w zamortyzowanym koszcie do kategorii wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

W trzecim kwartale 2019 roku Grupa Kapitałowa przeklasyfikowała część portfela kredytów konsumpcyjnych o wartości bilansowej netto 8 204 milionów PLN z kategorii wycenianych według zamortyzowanego kosztu do kategorii wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Reklasyfikacja dotyczyła produktów: pożyczki gotówkowej, kart kredytowych i kredytów odnawialnych, które w zapisach umownych zawierały mnożnik w formule oprocentowania. Wpływ reklasyfikacji na wynik netto na dzień przeklasyfikowania wyniósł 0.

Przyczyną reklasyfikacji było brak spełnienia przez te umowy, zgodnie z MSSF 9, kryterium klasyfikacyjnego do kategorii innej niż wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat związanego z występowaniem w umowach tych produktów zapisów zawierających mnożnik w formule oprocentowania.

Wyniki wyszukiwania: