Strategia PKO Bank Przyszłości

PKO kontynuuje drogę cyfrowej transformacji zwinnie, przekształcając się w Bank Przyszłości. Bank koncentruje się na pogłębianiu relacji z klientami, wykorzystując nowoczesne technologie i personalizując ofertę.
logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Strategia opiera się na czterech filarach, które bank zamierza rozwijać i wzmacniać w perspektywie 2022 roku:

Dostępny, mobilny i osobisty

Cyfrowy model bankowania, który wykorzystuje zaawansowaną analitykę danych, aby zapewnić spersonalizowane doświadczenie w codziennym życiu klientów.

Otwarty i innowacyjny

Wykorzystanie możliwości otwartej bankowości, partnerstw strategicznych i rozwiązań chmurowych, aby zaproponować klientom innowacyjne rozwiązania.

Cyfrowy i sprawny

Zdigitalizowane procesy z minimalnymi wymaganiami manualnej obsługi, bez papieru. Szybki i bezpieczny bank w chmurze.

Kształtujący kompetencje przyszłości

Zmotywowany i zaangażowany zespół z kompetencjami, które są dopasowane do nowych wyzwań biznesowych. Zespół pracujący zwinnie, w najnowszych technologiach.

Strategia uwzględnia czynniki niefinansowe (ESG) dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego:

PKO Bank Przyszłości:

  • jest świadomy wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych,
  • stopniowo eliminuje działania, które szkodzą środowisku naturalnemu,
  • wspiera edukację ekologiczną,
  • kieruje się zasadą odpowiedzialności społecznej,
  • uwzględnia wpływ swoich działań na społeczeństwo, klientów, dostawców, pracowników i akcjonariuszy,
  • udoskonala ład korporacyjny,
  • zapewnia przejrzystość zasad kierowania bankiem.

Cele finansowe zdefiniowane na 2022 rok w ujęciu skonsolidowanym:

>5
mld PLN
Poziom zysku netto
12
%
Wskaźnik ROE
~41
%
Wskaźnik C/I
0,60-0,75
%
Koszt ryzyka
dywidenda
Zdolność wypłaty

Wyniki wyszukiwania: