Najważniejsze wydarzenia

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego od początku zaangażowała się w walkę z pandemią. Podejmowała liczne działania, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania oraz bezpieczeństwo swoich klientów i pracowników. Wspierała społeczności lokalne i działania ogólnokrajowe. Strategia cyfrowej transformacji banku ułatwiła mu prowadzenie działalności w warunkach pandemii koronawirusa.
logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Działalność związana z pandemią COVID-19

Od początku pandemii COVID-19 grupa kapitałowa banku wspiera Polaków i włącza się w działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Głównym ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom banku, a także wsparcie społeczności lokalnych, szpitali i personelu medycznego.

23,6 
mln PLN
Wartość pomocy udzielonej przez PKO Bank Polski
75,7
mln PLN
Wydatki na rzecz pracowników w czasie pandemii

W zakresie wsparcia społeczności grupa kapitałowa:

 • przekazała darowizny pieniężne o wartości ponad 6 mln PLN szpitalom, pomagając w zakupie sprzętu medycznego i środków ochrony,
 • przekazała darowizny rzeczowe szpitalom, placówkom medycznym, domom pomocy społecznej i domom dziecka w całej Polsce, w tym m.in. 360 tys. sztuk maseczek ochronnych, prawie 10 tys. sztuk kombinezonów ochronnych, 142 samochody na potrzeby szpitali, Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) oraz Wojsk Obrony Terytorialnej,
 • na mocy porozumienia Fundacji PKO Banku Polskiego i Warsaw Genomics kupiła, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 i zleciła ich wykonanie; dodatkowo fundacja udostępniła swój numer konta na rzecz koalicji pracodawców, a z pozyskanych od firm i osób fizycznych środków, sfinansowała kolejną pulę testów diagnostycznych,
 • podjęła współpracę z instytucjami rządowymi, w tym:
  • współtworzyła system wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej,
  • pracownicy banku wsparli infolinię i rozwój systemów IT GIS oraz Ministerstwo Rozwoju w zakresie Tarczy Antykryzysowej,
  • spółka Operator Chmury Krajowej (współkontrolowana przez PKO Bank Polski) przygotowała rozwiązanie, dzięki któremu pacjenci mogą korzystać z konsultacji wideo udzielanych przez pracowników medycznych bez wychodzenia z domu,
 • wsparła organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych konwoje humanitarne do Kazachstanu, Uzbekistanu i Ukrainy,
 • wyposażyła swoje oddziały w środki ochrony osobistej, by zabezpieczyć pracowników oraz klientów w oddziałach,
 • podjęła działania edukacyjne, aby zachęcić klientów do korzystania z kanałów zdalnych,
 • prowadziła akcję „Oddaj osocze – pomóż w walce z COVID-19”, aby zachęcić pracowników PKO Banku Polskiego do oddania osocza.

Łączna wartość pomocy, której udzielił PKO Bank Polski i jego polskie podmioty zależne, wyniosła ponad 23 mln PLN (bez kosztów zakupu materiałów ochronnych dla pracowników i klientów). Instytucjonalne zaangażowanie w walkę z COVID-19 uzupełniały działania wolontariuszy – pracowników grupy kapitałowej banku. Ponadto KREDOBANK wsparł społeczność Ukrainy. Spółka z grupy kapitałowej banku przekazała m.in. szpitalom obwodu lwowskiego darowizny na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony.

Za walkę z pandemią COVID-19, ratowanie polskiej gospodarki i służby zdrowia PKO Bank Polski został wyróżniony w IV edycji Nagród Gospodarczych Polskiego Radia w kategorii Filantrop Polski oraz rankingu Rzeczpospolitej „Najważniejsze firmy dla Polski”.

Grupa kapitałowa wspiera klientów w czasie pandemii COVID-19:

W 2020 roku grupa oferowała specjalne rozwiązania, które pomagały klientom zachować płynność finansową. Przedstawiciele banku brali udział w procesie tworzenia wielu systemowych rozwiązań wsparcia kredytobiorców. Bank kupił obligacje finansujące tarcze antykryzysowe PFR i narzędzia pomocowe BGK. Zakres pomocy zmieniał się i był dostosowywany do sytuacji pandemicznej, ograniczeń w aktywności gospodarczej oraz uwzględniał wytyczne regulatorów:

 • PKO Bank Polski, PKO Bank Hipoteczny, PKO Leasing i Prime Car Management umożliwiły kredytobiorcom i leasingobiorcom zawieszenie lub przedłużenie płatności rat (kapitałowych, kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych) maksymalnie na 6 miesięcy,
 • grupa uprościła ubieganie się o zawieszenie spłaty i wdrożyła wygodniejszy, zdalny proces zawierania aneksów,
 • w ramach finansowania firm, przedsiębiorstw oraz podmiotów korporacyjnych, bank wprowadził uproszczone zasady przedłużenia wybranych produktów odnawialnych, wewnętrznych limitów klientowskich i umów restrukturyzacyjnych,
 • bank umożliwił klientom indywidualnym czasowe zawieszenie spłaty kart kredytowych, a firmom i przedsiębiorstwom czasowe zawieszenie spłaty kart kredytowych typu Biznes,
 • spółki z grupy kapitałowej umożliwiły wcześniejszy zwrot pojazdu na preferencyjnych warunkach w ramach umów leasingowych i abonamentowych (Prime Car Management) oraz wprowadziły udogodnienia w płatnościach faktoringowych (PKO Faktoring),
 • KREDOBANK stosował programy ulg kredytowych i wdrożył szybkie ścieżki decyzyjne dla odnowień linii kredytowych.

Klienci grupy mogli korzystać z moratoriów ustawowych, w tym zawiesić wykonanie umowy kredytów hipotecznych, kredytów konsumenckich i preferencyjnych kredytów studenckich w banku i PKO Banku Hipotecznym. W sumie w 2020 roku z moratoriów dobrowolnych i ustawowych dotyczących kredytów i zaliczek, zgodnych z wytycznymi EUNB, skorzystało ponad 206 tys. klientów grupy, a łączna wartość bilansowa brutto kredytów i zaliczek objętych moratoriami wyniosła 32,7 mld PLN. Na koniec 2020 roku wartość bilansowa brutto czynnych moratoriów wynosiła 3,0 mld PLN. Szczegółowe dane dotyczące wartości udzielonych moratoriów znajdują się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok (w Nocie 62).

Klienci grupy mogli również korzystać z narzędzi pomocowych w ramach tarcz antykryzysowych oraz oferowanych przez BGK i PFR:

 • gwarancji zabezpieczającej spłaty kredytu lub pożyczki w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis z BGK, w tym dla kredytów w walutach obcych; łączna wartość gwarancji de minimis udzielonych w 2020 roku klientom banku wyniosła 4,2 mld PLN,
 • Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK, utworzonego na pomoc dla średnich i dużych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii; łączna wartość gwarancji udzielonych klientom w 2020 roku wyniosła 2,1 mld PLN (z 18 mld PLN kwoty do udostępnienia),
 • składania wniosków w serwisach transakcyjnych banku o subwencje finansowe z Tarczy Finansowej PFR 1.0. przeznaczonej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; za pośrednictwem banku około 67 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających 0,5 mln pracowników otrzymało środki o łącznej wartości 10,5 mld PLN – bank miał największy udział w dystrybucji tej formy pomocy,
 • preferencyjnie oprocentowanych pożyczek płynnościowych i pożyczek preferencyjnych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 dla dużych firm; łączna wartość obu instrumentów finansowych to 17,5 mld PLN – bank jako jedyny obsługuje te pożyczki,
 • składania wniosków o dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych przeznaczone dla przedsiębiorstw, które w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią COVID-19 utraciły płynność finansową lub są tym zagrożone,
 • PKO Faktoring, jako jeden z pierwszych faktorów w Polsce, zawarł umowę portfelowej linii gwarancyjnej z BGK, która daje klientom możliwość zabezpieczenia do 80% wartości limitu faktoringowego przyznanego w ramach faktoringu niepełnego lub odwrotnego, do końca 2020 roku łączna wartość gwarancji udzielonych klientom spółki wyniosła 135 mln PLN,
 • PKO Leasing w listopadzie 2020 roku podpisał porozumienie o współpracy ze spółką ARP Leasing sp. z o.o., która należy do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.. Porozumienie dotyczy zasad refinansowania przez ARP Leasing sp. z o.o. umów leasingowych dla przedsiębiorstw z branży transportowej i autokarowej, które są dotknięte skutkami pandemii COVID-19,
 • leasingu zwrotnego płynnościowego z gwarancją Cosme-Covid, udzieloną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny,
 • składania wniosków w serwisach internetowych iPKO i iPKO biznes o subwencje z Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm z 54 branż, które musiały ograniczyć działalność gospodarczą w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Bank prowadził działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom:

 • wyposażył pracowników w niezbędne środki ochronne m.in. żele i płyny dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki oraz przyłbice ochronne, oraz wprowadził w oddziałach procedury bezpieczeństwa, które uwzględniają ruch klientów i dezynfekcję stanowisk obsługi,
 • zabezpieczył stanowiska doradców specjalnymi plastikowymi osłonami, zapewnił sprzątanie oddziałów z użyciem preparatów dezynfekujących i w razie potrzeby ozonowanie,
 • wdrożył różne systemy pracy (zdalnej, stacjonarnej, rotacyjnej), dostosowywał je do warunków epidemicznych i poddał specjalnej ochronie pracowników szczególnie zagrożonych ze względów zdrowotnych,
 • przekazał pracownikom do dyspozycji samochody służbowe do dojazdów praca-dom, umożliwił parkowanie samochodu na miejscach przypisanych do banku i uruchomił refundację opłat za parkowanie samochodów prywatnych pod miejscem pracy,
 • dostosował model opieki medycznej dla pracowników i umożliwił stały dostęp do porad telemedycznych oraz wsparcia psychologicznego i szczepień przeciw grypie,
 • uruchomił specjalną kampanię informacyjną dla pracowników na temat pandemii,
 • udostępnił na wewnętrznym portalu materiały ułatwiające pracę zdalną, zestawy dobrych praktyk i wskazówek organizacji pracy,
 • udostępnił około 13 tysiącom pracowników licencje do narzędzia komunikacji Microsoft Teams,
 • wdrożył digitalizację dokumentacji pracowników,
 • uruchomił i rozwijał ofertę zdalnych działań rozwojowych,
 • systematycznie realizował badania typu pulse check i na bieżąco zbierał informacje od pracowników na temat ich samopoczucia, pracy w trybie zdalnym, obszarów wymagających wsparcia,
 • udostępnił rozwiązanie #CzasNaFeedback, wspierające zespoły w budowaniu zaangażowania i przekazywaniu informacji zwrotnej.

W 2020 roku wydatki banku na rzecz pracowników związane z funkcjonowaniem w czasie pandemii i łagodzeniem jej skutków wyniosły 75,7 mln PLN. Pozostałe podmioty grupy podejmowały podobne działania dostosowane do charakteru działalności i struktury zatrudnienia. W 2020 roku łączne wydatki na rzecz pracowników związane z funkcjonowaniem w czasie pandemii wyniosły w podmiotach zależnych banku 7,1 mln PLN.

Rozwój produktów i usług wspierających działalność w czasie pandemii

Grupa kapitałowa rozwijała usługi zdalne:
 • Liczba aktywnych aplikacji IKO osiągnęła rekordowe na polskim rynku bankowym 5,2 mln sztuk.
 • W aplikacji mobilnej IKO można założyć konto osobiste z wykorzystaniem zdjęcia typu selfie oraz konto firmowe z jednoczesnym zarejestrowaniem działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dzięki aplikacji można też sprawdzić stan konta w innym banku i skorzystać z asystenta głosowego.
 • Bank uruchomił pierwsze aplikacje i usługi w chmurze obliczeniowej. W ramach budowania Stanowiska przyszłości, zwirtualizował stacje robocze w oddziałach detalicznych. Projekt jest realizowany we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej.
 • Bank wspólnie ze spółkami PKO Leasing i PCM uruchomił platformę Automarket.pl, która zapewnia bezpieczny zakup nowych i używanych samochodów.
 • Bank przygotował model sprzedaży dla osób starszych i takich, które wcześniej nie korzystały z kanałów elektronicznych do obsługi bankowej. W tym modelu kluczowa jest edukacja klientów z wykorzystaniem intuicyjnej aplikacji. Bank dostosował sprzedaż w oddziałach tak, by klient mógł w asyście doradcy podpisać umowę o pożyczkę gotówkową, limit na koncie czy kartę kredytową bezpośrednio w IKO, bez drukowania dokumentów.
 • KREDOBANK bazując na doświadczeniach PKO Banku Polskiego, jako pierwszy na ukraińskim rynku, wdrożył rozwiązanie wideodoradcy. Usługa „Wideo Konsultant Online” działa w oparciu o infrastrukturę Operatora Chmury Krajowej.
 • Bank wprowadził możliwość zdalnego aktywowania bonu turystycznego oraz otwarcia rachunku inwestycyjnego całkowicie online z wykorzystaniem usługi e-Podpisu mSzafir.

PKO Bank Polski europejskim liderem cyfrowej bankowości

PKO Bank Polski zwyciężył w rankingu Finnoscore 2020 i został europejskim liderem cyfrowej bankowości. W zestawieniu przeanalizowano cyfrowe aspekty działalności 200 banków z Europy i Ameryki Północnej. PKO Bank Polski został wysoko oceniony w kategoriach: bankowość online, media społecznościowe, aplikacja mobilna, komunikacja omnikanałowa oraz strategia w zakresie innowacji.

Ranking Finnoscore opiera się na publicznie dostępnych informacjach i obiektywnie ocenia cyfrową dojrzałość oraz doświadczenie banków w zakresie innowacji. PKO Bank Polski został doceniony za m.in. za wysoką jakość i atrakcyjność oferty cyfrowej oraz komunikację z klientami. Badaniu podlegało 300 kryteriów w 12 wybranych segmentach. Analizie, która obejmuje okres od stycznia do października 2020 roku, poddano 200 banków z 26 krajów w Europie i Ameryce Północnej. PKO Bank Polski otrzymał najwyższe noty w kategoriach: bankowość online, media społecznościowe oraz komunikacja omnikanałowa. Autorzy zestawienia wysoko ocenili również PKO Bank Polski w kategoriach: aplikacja mobilna oraz online onboarding.

Pozycja lidera rankingu to zasługa prowadzonej od lat transformacji cyfrowej, która dodatkowo przyśpieszyła w czasie pandemii. Obecna strategia „PKO Bank Przyszłości” zakłada m.in. dalsze zwiększanie dostępności oraz mobilności oferty, a także jeszcze głębszą personalizację komunikacji z klientami. Bank staje się również jeszcze bardziej otwarty i innowacyjny. Digitalizacja procesów z wykorzystaniem robotyzacji, sztucznej inteligencji i zaawansowanej analityki danych oraz towarzysząca jej transformacja całej organizacji stopniowo zmienia PKO Bank Polski w spółkę technologiczną z licencją bankową.

Przystąpienie do Europejskiej Inicjatywy Płatniczej

PKO Bank Polski, jako jedyny bank z naszego kraju, przystąpił do Europejskiej Inicjatywy Płatniczej (European Payments Initiative, EPI). EPI to sojusz wiodących europejskich banków. Jego celem jest budowa europejskiego systemu płatniczego z własnymi kartami dla konsumentów i firm, cyfrowym portfelem, natychmiastowymi płatnościami i przelewami na telefon. EPI będzie wspierać europejskie instytucje publiczne, poprzez stworzenie europejskiego rozwiązania w dziedzinie płatności.

Zbigniew Jagiełło Prezes PKO Banku Polskiego
Głównym celem Europejskiej Inicjatywy Płatniczej jest uruchomienie alternatywnego modelu płatności kartowych i cyfrowych. Stanie się to zgodnie z przepisami prawa konkurencji oraz w porozumieniu z Komisją Europejską, równoważąc interesy zarówno wydawców, jak i akceptantów płatności. W praktyce oznacza to, że w przyszłości zyskają dzięki temu konsumenci i firmy w całej Europie. Usprawnione zostaną transgraniczne i lokalne płatności na obszarze europejskim, ich koszty staną się dla Europejczyków, w tym oczywiście także Polaków, bardziej konkurencyjne niż obecnie. Wnosimy do EPI nasze doświadczenia z BLIKIEM i mocno wierzymy, że oba rozwiązania będą komplementarne w przyszłości.

PKO Bank Polski będzie służyć Europejskiej Inicjatywie Płatniczej swoją wiedzą i doświadczeniem, uzyskanymi przy tworzeniu aplikacji mobilnej IKO, która była też filarem budowy polskiego systemu płatności mobilnych BLIK. Realizacja projektu EPI i stworzenie europejskiego systemu płatności przyniesie korzyści klientom banku oraz polskim obywatelom i przedsiębiorcom. Wszyscy oni będą mogli robić transakcje i przelewać pieniądze za pomocą rozwiązania o ogólnoeuropejskim zasięgu, przyjaznego dla użytkowników, konkurencyjnego kosztowo i bezpiecznego. Jednocześnie rozwiązanie będzie miało wartość dodaną w postaci europejskiej tożsamości.

Rekordowy rok Biura Maklerskiego

Rok 2020 był rekordowy dla Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego pod wieloma względami: najwyższa miesięczna prowizja od obrotu giełdowego i dzienna prowizja na rynku wtórnym, największy wolumen miesięcznej sprzedaży obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, historyczny pod każdym względem IPO Allegro oraz najwyższe przychody ze sprzedaży produktów analitycznych. Wartość zrealizowanych obrotów na rynku wtórnym akcji osiągnęła poziom 72,6 mld PLN, co stanowiło 11,2% obrotów rynku i uplasowało Biuro Maklerskie banku na pozycji lidera w rankingu biur maklerskich.

1. miejsce
W klasyfikacji rocznej wartości obrotów na GPW
72,6 mld zł
Zrealizowanych obrotów na rynku wtórnym akcji
+12,4% r/r
Wzrost liczby rachunków maklerskich

Biuro Maklerskie umocniło pozycję rynkową we wszystkich obszarach działalności. Oprócz szerokiej oferty, umożliwiającej inwestowanie na globalnych rynkach, proponuje klientom największą sieć sprzedaży usług maklerskich oraz w pełni zdalną możliwość zakładania i obsługi rachunku inwestycyjnego. Dodatkowo, Biuro Maklerskie uruchomiło Wirtualny Punkt Obsługi Klienta (POK) zapewniający dostęp do pełnego zakresu usług przez telefon. W 2020 roku Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego po raz kolejny otrzymało najważniejszą nagrodę GPW – Brokera Roku 2019 oraz po raz trzeci z rzędu zwyciężyło w klasyfikacji ogólnej rankingu analityków giełdowych organizowanego przez „Parkiet”.

Grzegorz Zawada Dyrektor Pionu Inwestycji i Bankowości Prywatnej
Ubiegły rok za sprawą pandemii był wyjątkowy. W środowisku niskich stóp procentowych, znaczącej zmienności i bezprecedensowego debiutu Allegro obserwowaliśmy wzmożoną aktywność wszystkich grup inwestorów. Miało to kluczowy wpływ na biznes i pozycję rynkową Biura Maklerskiego. Sukces nie byłby jednak możliwy bez wieloletniej pracy naszego zespołu. Jej celem była budowa zdywersyfikowanego biznesu maklerskiego, obejmującego ofertę dla klientów ze wszystkich segmentów. Wyniki wskazują, że udało nam się osiągnąć ten cel, ale wciąż mamy apetyt na więcej. Chcę także podkreślić, że przez cały okres pandemii dzięki wysokiemu zaangażowaniu zespołu prowadziliśmy działalność w nieprzerwany sposób i byliśmy zawsze dostępni dla klientów.

PKO TFI liderem na rynku PPK

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) na koniec 2020 roku, po zakończeniu trzech etapów tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), pozostawał liderem pod względem wielkości zarządzanych aktywów. Na koniec 2020 roku łączna liczba podpisanych umów o zarządzanie wyniosła 18 970, w tym 1 384 umów z przedsiębiorstwami zatrudniającymi 250 i więcej pracowników. Na rachunkach PPK zarządzanych przez spółkę były zgromadzone aktywa o wartości 962 mln PLN, które stanowiły 41,1% aktywów w programach obsługiwanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych i 34,1% całości aktywów rynku PPK.

Piotr Żochowski Prezes PKO TFI
PKO TFI od momentu startu programu PPK przykładało ogromną wagę do akcji edukacyjnej. Jednym z głównych elementów naszej współpracy z firmami, zarówno na etapie wstępnym, jak i po zawarciu umowy o PPK, były spotkania z pracownikami, na których przekazywaliśmy wiedzę o samym programie i argumenty za przystąpieniem do PPK. Nasze starania w tym zakresie przyniosły efekt. Doświadczenia i obserwacja zachowań pracowników firm z pierwszego etapu wdrażania PPK oraz wcześniejsze doświadczenia z programami PPE dają nadzieję na zwiększanie partycypacji w kolejnych latach.

PKO TFI prowadzi 630 tys. rejestrów uczestników programu PPK, z czego blisko 476 tys. już rozpoczęło faktyczne inwestowanie. Obsługuje również ok. 81,5 tys. rejestrów Pracowniczych Programów Emerytalnych. Łącznie zgromadzonych jest na nich już ok. 1,8 mld zł. PKO TFI sukcesywnie zdobywa zaufanie kolejnych ważnych partnerów. W 2020 roku zawarło umowę o zarządzanie PPK z Państwową Inspekcją Pracy Głównego Inspektoratu Pracy. Przewagą PKO TFI jest stabilność instytucji finansowej i doświadczenie kadry zarządzającej produktami inwestycyjnymi, programami pracowniczymi oraz funduszami cyklu życia.

Wyniki finansowe osiągnięte w 2020 roku

Na wyniki finansowe grupy zrealizowane w 2020 roku istotnie wpłynęło ujęcie kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych, pandemia COVID-19 oraz obniżki stóp procentowych RPP. Grupa wykazała stratę netto w wysokości -2 557 mln PLN, co oznacza spadek wyniku o 6 588 mln PLN r/r. Na zmianę wyniku netto złożyły się:

1) istotne pogorszenie wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości o 7 530 mln PLN:

 • zwiększenie o 6 101 mln PLN kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych, które wynika z decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 23 kwietnia 2021 roku dot. zawierania ugód z klientami,
 • pogorszenie wyniku z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe o 1 147 mln PLN, głównie w związku z COVID-19,
 • pogorszenia wyniku z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych o 282 mln PLN.

2) poprawa wyniku na działalności biznesowej, który wyniósł 14 604 mln PLN (+0,2% r/r):

 • wzrost wyniku z tytułu prowizji i opłat o 4,6% r/r, spowodowanego wzrostem wyniku z tytułu marż na transakcjach wymiany walut oraz wyniku z kredytów, ubezpieczeń i leasingu operacyjnego,
 • wzrost wolumenów (depozyty, dłużne papiery wartościowe) i wzrostu przychodów z rachunkowości zabezpieczeń, co częściowo skompensowało negatywny wpływ obniżek stóp procentowych na wynik odsetkowy.

3) spadek kosztów działania o 0,6% r/r, głównie kosztów świadczeń pracowniczych.

 

Podstawowe dane finansowe Grupy PKO Banku Polskiego (w mln PLN):

2020 2019 r/r
Zysk/strata netto -2 557 4 031 -163,4%
Wynik z tytułu odsetek 10 346 10 290 +0,5%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 904 3 731 +4,6%
Wynik na działalności biznesowej 14 604 14 579 +0,2%
Koszty działania -5 983 -6 021 -0,6%
Podatek od niektórych instytucji finansowych -1 055 -1 022 +3,2%
Wynik z tytułu odpisów i utraty wartości -9 277 -1 748 +430,9%
Suma aktywów 376 966 347 897 +8,4%
Kapitały własne ogółem 39 911 41 578 -4,0%
ROE netto -6,0% 10,0% -16,0 p.p.
ROTE netto -6,5% 10,9% -17,4 p.p.
ROA netto -0,7% 1,2% -1,9 p.p.
C/I (wskaźnik kosztów do dochodów) 41,0% 41,3% -0,3 p.p.
Marża odsetkowa 3,03% 3,41% -0,38 p.p.
Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości 4,4% 4,3% +0,1 p.p.
Koszt ryzyka kredytowego 0,78% 0,46% +0,32 p.p.
Łączny współczynnik kapitałowy 18,18% 19,88% -1,70 p.p.
Współczynnik kapitału Tier 1 (CET 1) 16,99% 18,61% -1,62 p.p.

Wyniki wyszukiwania: