Rys historyczny

Już od 100 lat oferujemy usługi klientom detalicznym i instytucjonalnym. Umiejętność łączenia tradycji z nowoczesnością oraz przejrzysta oferta produktowa, uwzględniająca zmieniające się preferencje klientów, sprawiają, że z usług banku korzystają kolejne pokolenia Polaków.
logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Główne wydarzenia dotyczące powstania i rozwoju Grupy PKO Banku Polskiego:

 1. Pocztowa Kasa Oszczędności została powołana dekretem podpisanym 7 lutego 1919 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, premiera Ignacego Paderewskiego oraz założyciela i jednocześnie pierwszego prezesa Huberta Lindego.
 2. Pocztowa Kasa Oszczędności zyskała osobowość prawną jako instytucja państwowa, która działa pod kontrolą i z gwarancją państwa.
 3. W Poznaniu powstał pierwszy terenowy oddział Pocztowej Kasy Oszczędności.
 4. Pocztowa Kasa Oszczędności zaczęła uruchamiać Szkolne Kasy Oszczędności.
 5. Z inicjatywy Pocztowej Kasy Oszczędności Ministerstwo Skarbu podjęło decyzję o założeniu Banku Polska Kasa Opieki (dzisiaj Pekao S.A.) w formie spółki akcyjnej, aby ułatwić Polonii przekaz dewiz do kraju.
 6. Pocztowa Kasa Oszczędności mocno przyczyniła się do rozwoju obrotu bezgotówkowego – co drugi większy zakład przemysłowy i każde duże przedsiębiorstwo miało konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności, a obrót czekowy w Polsce był półtora razy większy niż gotówkowy.
 1. Lata wojny były okresem ogromnych strat i przestoju w działalności Pocztowej Kasy Oszczędności.
 1. Pocztowa Kasa Oszczędności została przekształcona w Powszechną Kasę Oszczędności.
 2. Ustawa o prawie bankowym wprowadziła uprzywilejowanie wkładów oszczędnościowych przechowywanych w Powszechnej Kasie Oszczędności, które zostały objęte gwarancją państwa.
 3. Powszechna Kasa Oszczędności wprowadziła nowoczesny produkt: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.
 4. W latach 1975-1987 Powszechna Kasa Oszczędności była włączona w struktury Narodowego Banku Polskiego (NBP) z zachowaniem tożsamości banku.
 1. Został uruchomiony pierwszy informacyjny portal internetowy banku i pierwszy oddział internetowy e-PKO.
 2. Spółka PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PKO TFI S.A.) rozpoczęła działalność.
 3. Została utworzona spółka PKO BP BANKOWY PTE S.A.
 4. Została utworzona spółka Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. (obecnie PKO Leasing S.A.), która świadczy usługi leasingu operacyjnego i finansowego aktywów trwałych i nieruchomości.
 5. PKO BP jako jeden z założycieli utworzył spółkę Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService S.A. (obecnie CEUP eService sp. z o.o.).
 6. W 2000 roku bank został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski S.A.).
 1. Bank przejął spółkę Inteligo Financial Services S.A., która świadczy usługi utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych do obsługi systemów bankowych, w tym także elektronicznego dostępu do rachunków bankowych (konto Inteligo).
 2. Bank nabył 66,65% akcji spółki KREDOBANK S.A., zarejestrowanej i działającej na Ukrainie. Aktualnie bank posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki.
 3. W 2004 roku PKO Bank Polski zadebiutował na giełdzie. Na koniec pierwszego dnia notowań akcje osiągnęły cenę 24,50 PLN wobec ceny emisyjnej ustalonej na kwotę 20,50 PLN.
 4. Spółka PKO BP Faktoring S.A. (obecnie PKO Faktoring S.A.) rozpoczęła działalność.
 1. Strategia na lata 2013-2015 „PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy” umocniła pozycję Grupy Kapitałowej Banku jako lidera w kluczowych segmentach rynku.
 2. W 2013 roku PKO Bank Polski wyznaczył nowy standard płatności mobilnych – IKO. Innowacyjne rozwiązanie na rynku płatności mobilnych zostało wykorzystane do stworzenia w 2015 roku systemu płatności BLIK. BLIK stał się standardem na rynku polskim.
 3. PKO Bank Polski podpisał umowę, która dotyczyła 20-letniego aliansu strategicznego na rynku płatności elektronicznych z EVO Payments International Acquisition GmbH i jednocześnie sprzedał znaczącą część udziałów w spółce CEUP eService sp. z o.o.
 4. Utworzony został PKO Bank Hipoteczny S.A. Jego działalność obejmuje emisję długoterminowych listów zastawnych oraz udzielanie długoterminowych kredytów hipotecznych dla klientów detalicznych.
 5. PKO Bank Polski nabył akcje spółek z Grupy Nordea, w tym akcje Nordea Bank Polska S.A., a także portfel wierzytelności klientów korporacyjnych. W październiku 2014 roku nastąpiło połączenie banków.
 6. Została utworzona spółka PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., która świadczy usługi ubezpieczeń majątkowych dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego.
 7. PKO Bank Polski rozpoczął ekspansję na rynki zagraniczne i utworzył pierwszy oddział za granicą (w Republice Federalnej Niemiec we Frankfurcie nad Menem).
 1. PKO Bank Polski zrealizował z dwuletnim wyprzedzeniem cele finansowe określone w strategii na lata 2016-2020 i ogłosił zaktualizowaną strategię na lata 2020-2022 „PKO Bank Przyszłości. Wspieramy Rozwój Polski i Polaków”.
 2. PKO Leasing S.A. – podmiot zależny banku – przeprowadził transakcje zakupu Raiffeisen-Leasing Polska S.A. oraz Prime Car Management S.A. (wraz z ich spółkami zależnymi). Dzięki temu PKO Leasing umocnił swoją pozycję na polskim rynku leasingowym oraz rozszerzył ofertę świadczonych usług w zakresie zarządzania flotą pojazdów i wynajmu samochodów.
 3. Grupa Kapitałowa banku przejęła KBC TFI S.A. i dzięki połączeniu z PKO TFI S.A. dodatkowo przyspieszyła dynamiczny rozwój PKO TFI S.A., które umocniło pozycję lidera w segmencie funduszy detalicznych.
 4. Portfel inwestycji kapitałowych banku powiększył się o spółkę Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. (usługi chmury obliczeniowej), do którego dołączył drugi udziałowiec – Polski Fundusz Rozwoju S.A.
 5. PKO Bank Polski utworzył fundusz inwestycyjny zarządzany przez PKO TFI S.A. pod nazwą PKO VC, który realizuje politykę właściwą dla funduszy venture capital i inwestuje w technologiczne innowacje finansowe.
 6. PKO Bank Polski kontynuował rozwój zagraniczny i utworzył drugi oddział za granicą – oddział korporacyjny w Pradze (Republika Czeska).
 1. PKO Bank Polski utworzył oddział korporacyjny w Bratysławie (Republika Słowacka). Oddział rozpoczął działalność operacyjną w marcu 2021 roku.

Wyniki wyszukiwania: