ROK CYFROWEGO PRZYŚPIESZENIA

W 2020 roku przyśpieszyliśmy wdrażanie rozwiązań cyfrowych. Dzięki temu zaoferowaliśmy klientom wygodne rozwiązania zdalne i bez zakłóceń prowadziliśmy działalność. Rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, zaawansowaną analitykę danych, przetwarzanie danych w chmurze i narzędzia do zdalnej komunikacji będą trwałym źródłem przewag konkurencyjnych banku po ustąpieniu pandemii.

Więcej
logo
PKO Raport Roczny Online
2020
1 miliard
Logowań klientów banku do aplikacji mobilnej IKO
1 milion
Rozmów klientów z bankową sztuczną inteligencją
1. miejsce
Europejski lider cyfrowej bankowości wg Finnoscore
12 milionów
Operacji bankowych wykonywanych
przez roboty
12 tysięcy
Stanowisk pracy doradców banku
w chmurze
69%
Udział klientów zdalnych w bazie aktywnych klientów

Dostęp do nowoczesnej infrastruktury chmurowej sprzyja szybszej transformacji cyfrowej. Pierwsze rozwiązania chmurowe już wspierają pracowników i klientów banku. Wdrożyliśmy je przy udziale globalnych dostawców chmurowych oraz Operatora Chmury Krajowej.

W ramach budowania Stanowiska Przyszłości, przenieśliśmy do chmury 12 tys. terminali, na których pracują doradcy w 1 tys. oddziałów. Klienci banku mogą z kolei korzystać z nowej usługi Wideodoradcy, która powstała przy wykorzystaniu chmury.

W najbliższych latach bank będzie w coraz większym stopniu wykorzystywał przetwarzanie danych w chmurze. Najpóźniej za trzy lata kluczowe biznesowe systemy IT banku będą działały w chmurze obliczeniowej opartej o architekturę hybrydową.

Więcej

Sztuczna inteligencja (AI) jest coraz szerzej wykorzystywana w codziennej działalności banku. W ramach zrobotyzowanych i zautomatyzowanych procesów wykonano w 2020 r. pracę równą ekwiwalentowi 1,7 tys. pełnych etatów.

Sztuczną inteligencję wykorzystują m.in. voiceboty wspierające pracę bankowej infolinii oraz asystent głosowy IKO (Talk2IKO). Co trzecią osobę dzwoniącą na bankową infolinię obsługuje już voicebot, a łączna liczba rozmów z bankową sztuczną inteligencją przekroczyła 1 mln.

AI pomaga także w miękkiej windykacji, weryfikuje autentyczność dowodów osobistych i wspiera usługę PKO Inwestomatu. Zwiększanie liczby w pełni cyfrowych procesów będzie sprzyjać rozwojowi banku autonomicznego w kolejnych latach.

Więcej

Pandemia przyśpieszyła przechodzenie klientów do kanałów zdalnych. W taki sposób z usług banku korzysta już 3/4 klientów, a udział kanałów cyfrowych w sprzedaży pożyczek gotówkowych wyniósł aż 67% w IV kwartale 2020 r.

Dostarczamy klientom nowe narzędzia zdalnego bankowania na najwyższym poziomie technologicznym i użytkowym. Za pomocą aplikacji mobilnej IKO klienci mogą otworzyć konto na selfie bez wychodzenia z domu.

Zdalne korzystanie z usług banku wspierają konsekwentnie rozwijane usługi dodatkowe. Za pośrednictwem platformy Automarket klienci mogą kupić sprawdzone technicznie i objęte gwarancją samochody, a sam zakup sfinansować dzięki produktom grupy kapitałowej.

Więcej

Na wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego w 2020 roku wpłynęły przede wszystkim koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych, a także pogorszenie sytuacji w otoczeniu gospodarczym.

Bank utrzymuje silną pozycję kapitałową i płynnościową, a w łagodzeniu skutków pandemii pomagało mu dobre przygotowanie na trudniejsze warunki gospodarcze. Bank zakończył 2019 rok z najniższymi na rynku bankowym w Polsce kosztami ryzyka oraz najlepszym współczynnikiem efektywności kosztowej C/I.

Dobre przygotowanie banku na trudniejsze warunki gospodarcze potwierdzały już wcześniej wyniki europejskich stress-testów z 2018 roku. Pokazały one, że PKO Bank Polski jest najbezpieczniejszym bankiem w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego

41,0%
Wskaźnik C/I na koniec 2020 r.
0,78%
Koszt ryzyka kredytowego
18,18%
Współczynnik TCR na koniec 2020 r.
+8,4%
Wzrost aktywów
grupy r/r
35,9 mld zł
Kapitalizacja na koniec 2020 r.

Lider transakcji mobilnych

IKO jest najpopularniejszą na rynku i najlepiej ocenianą przez użytkowników aplikacją bankową
w Polsce.

Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła 5 mln (+24% r/r). Od momentu jej udostępnienia osiem lat temu klienci logowali się do niej 2,9 mld razy, z czego w samym tylko 2020 roku prawie 1,2 mld razy. Klienci płacą IKO w internecie średnio 3 razy na sekundę.

Więcej

Lider transakcji mobilnych

IKO ciągle się rozwija i wzbogaca o nowe funkcje, których oczekują klienci.

Każdego miesiąca sztuczna inteligencja pomaga nam analizować dziesiątki tysięcy opinii użytkowników IKO. Oferujemy najnowocześniejsze rozwiązania na rynku m.in. asystenta głosowego w IKO, otwieranie konta „na selfie” i potwierdzanie części operacji bankowych biometrią.

Więcej

Lider transakcji mobilnych

IKO plasuje PKO Bank Polski na pozycji lidera wśród banków pod względem liczby transakcji.

Liczba transakcji w IKO od początku istnienia aplikacji do końca 2020 roku osiągnęła 637 mln. W samym 2020 roku były to 302 mln transakcji (+68% r/r). Klienci chętnie korzystają także z transakcji BLIK, których liczba w 2020 roku wzrosła prawie dwukrotnie, do 105 mln.

Więcej
W 2020 r. klient logował
się do IKO średnio
28,6 razy
w miesiącu
(+19% r/r)
Średnia ocena
aplikacji IKO to
4,8/5 pkt
w sklepach z aplikacjami
Liczba interakcji
w IKO wzrosła o
46%
w porównaniu
z 2019 r.

Wzrost wyniku na
działalności biznesowej o
0,2%
pomimo trudnych warunków gospodarczych

Grupa PKO Banku Polskiego zdała egzamin z działania w warunkach pandemii, wypracowując solidny zysk na działalności biznesowej.

Wynik na działalności wyniósł 14,6 mld PLN i był nieznacznie wyższy niż przed rokiem. Wzrost wyniku z tytułu prowizji i opłat oraz wyniku z tytułu odsetek przyczyniły się do wzrostu zysku na działalności biznesowej, przy spadku wyniku pozostałego.

Wzrost wolumenów depozytów i dłużnych papierów wartościowych i wzrost przychodów z rachunkowości zabezpieczeń częściowo skompensowały negatywny wpływ obniżek stóp procentowych na wynik odsetkowy.

Więcej
Poprawa dyscypliny
kosztowej o
0,3 p.p.
w stosunku
do 2019 r.

Efektywność działania Grupy PKO Banku Polskiego mierzona wskaźnikiem C/I ukształtowała się na poziomie 41,0% w ujęciu rocznym.

W ograniczaniu spadku zysku bankowi pomogła silna dyscyplina kosztowa. Dzięki niej koszty działania grupy w 2020 roku były niższe niż rok wcześniej. Na poprawę wskaźnika C/I wpłynął wzrost wyniku na działalności biznesowej (+0,2% r/r), przy niższym poziomie kosztów działania (-0,6% r/r).

W prowadzeniu działalności w czasie pandemii pomagały również efekty transformacji cyfrowej, która od ponad dekady zmienia grupę i wpływa na jej efektywność kosztową.

Więcej
Strategia banku zakłada
koszt ryzyka w przedziale
60-75 pb.
w perspektywie
2022 r.

Koszt ryzyka kredytowego utrzymuje się na niskim poziomie (pomimo negatywnego wpływu pandemii COVID-19), osiągając 0,78% na koniec 2020 roku.

Oznacza to wzrost kosztu ryzyka o 0,32 p.p. w stosunku do 2019 roku. Po wyłączeniu wpływu COVID-19, koszt ryzyka kredytowego na koniec 2020 roku wyniósłby 0,39% (-0,08 p.p. r/r).

Udział należności z rozpoznaną utratą wartości wyniósł 6,9% dla kredytów gospodarczych, 1,5% dla kredytów mieszkaniowych i 6,7% dla kredytów konsumpcyjnych. Łączny wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2020 roku kształtował się na poziomie 4,4% (+0,1 p.p. r/r).

Więcej
Liczba ROR
wzrosła o
245 tys.
w skali
roku

Bank umocnił pozycję lidera na rynku pod względem rachunków bieżących (ROR). Ich liczba wyniosła 8,3 mln na koniec 2020 roku.

Bank wdrożył w pełni zdalny proces otwarcia ROR w aplikacji IKO z wykorzystaniem zdalnej weryfikacji tzw. „selfie”. W ramach otwartej bankowości klienci mogą skorzystać też z podglądu swoich kont w innych bankach.

Ze względu na zwiększone zainteresowanie inwestorów giełdą, bank umożliwił także zdalne otwieranie rachunków inwestycyjnych w serwisie iPKO. W samym 2020 roku liczba rachunków maklerskich wzrosła o 12,4% r/r.

Więcej
Redukcja liczby
oddziałów o
10%
w porównaniu
z 2019 r.

Optymalizacja sieci sprzedaży jest efektem cyfryzacji obsługi klientów i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju banku.

Bank dysponuje największą w kraju siecią oddziałów, która na koniec 2020 roku obejmowała 1 004 placówki własne oraz 492 agencje. Transformacja cyfrowa wspiera przechodzenie klientów do kanałów zdalnych i jednocześnie realizuje założenia rządowego projektu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

Grupa świadczy usługi finansowe też poza granicami Polski poprzez oddziały w Niemczech i Czechach oraz podmioty zależne na Ukrainie. W 2020 roku PKO Bank Polski utworzył nowy oddział w Słowacji.

Więcej
Zatrudnienie w
grupie wyniosło
25,9 tys.
etatów na
koniec 2020 r.

PKO Bank Polski należy do najlepiej ocenianych pracodawców w Polsce. W trakcie pandemii bank prowadził szereg działań na rzecz pracowników.

Działania banku skupiały się na wdrożeniu różnych systemów pracy, zapewnieniu odpowiedniego modelu opieki medycznej oraz udostępnieniu sprzętu i narzędzi do komunikacji. W 2020 roku wydatki banku na rzecz pracowników związane z funkcjonowaniem w czasie pandemii wyniosły 75,7 mln PLN.

Bank systematycznie realizował badania typu pulse check i zbierał informacje od pracowników na temat ich samopoczucia, pracy w trybie zdalnym i obszarów wymagających wsparcia.

Więcej
Ograniczenie emisji
bezpośrednich CO2 o
32%
w porównaniu
z 2019 r.

Oprócz dbałości o wyniki finansowe, w swoich działaniach bank przywiązuje coraz większą wagę do sposobu wykorzystywania zasobów naturalnych.

W 2020 roku wyraźnie zmniejszyły się wskaźniki intensywności emisji gazów cieplarnianych na skutek ograniczenia emisji własnych przez grupę. W 2019 roku na każdego klienta banku przypadała emisja blisko 11 kg CO2, a obecnie niespełna 7,5 kg CO2.

Przyczyniło się do tego szybsze przenoszenie relacji z klientami do świata cyfrowego. Na spadek emisji wpłynęło też pozyskanie przez bank gwarancji pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł niskoemisyjnych i projekty modernizacyjne.

Więcej
Inicjatywy prozdrowotne
stanowiły
9,4%
budżetu charytatywnego
w 2020 r.

Inicjujemy i realizujemy projekty społeczne, które integrują cele biznesowe z działaniami na rzecz wszystkich grup interesariuszy.

W 2020 roku działalność dobroczynna Fundacji PKO Banku Polskiego była skupiona na walce z pandemią koronawirusa. Priorytet miały projekty skupiające się na ochronie społeczeństwa przed skutkami pandemii.

Spośród 561 wniosków o przyznanie darowizny pieniężnej na realizację zadań społecznych, 143 projekty zostały zaopiniowane pozytywnie. Fundacja przeznaczyła ponad 40% budżetu na inicjatywy edukacyjne, w tym kontynuowała projekty wieloletnie.

Więcej
W 2020 r. kobiety
stanowiły
70%
nowozatrudnionych
osób w banku

Trzy czwarte osób zatrudnionych w PKO Banku Polskim stanowią kobiety, a ich średni staż pracy to 16 lat. Jest o 5 lat dłuższy niż w przypadku mężczyzn.

W 2020 roku liczba zatrudnionych w banku kobiet wyniosła 16,4 tys., z czego 0,7 tys. w wyższej kadrze kierowniczej. Istnieją stanowiska, na których zatrudnione są głównie kobiety. Należą do nich stanowiska sprzedażowe i obsługowe.

Grupa dba o różnorodność zatrudnionych osób na każdym poziomie stanowisk zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami m.in. Kodeksem Etyki, polityką różnorodności, zasadami rekrutacji, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Więcej

ODPOWIEDZIALNE
PRODUKTY – NASZA
ODPOWIEDŹ NA ESG

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności ciążącej na przedsiębiorstwach w zakresie zobowiązań Porozumienia Paryskiego. Dlatego oferujemy coraz więcej produktów wspierających ochronę środowiska.

W ofercie banku dostępne są m.in. kredyty termomodernizacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, czy Ekopożyczka na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. W ramach „zielonej hipoteki” klienci mogą otrzymać niższą marżę kredytu hipotecznego na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Klientom korporacyjnym oferujemy gwarancje Biznesmax z BGK, które mogą służyć do zabezpieczania kredytów na ekoinwestycje. W ofercie PKO Leasing dla przedsiębiorców są leasing i pożyczka na finansowanie urządzeń fotowoltaicznych.

Więcej

CZAS PANDEMII – NASZ SPOŁECZNY OBOWIĄZEK

Od początku zaangażowaliśmy się w walkę z pandemią i wspieraliśmy liczne działania lokalne i ogólnokrajowe. Zapewniliśmy ciągłość funkcjonowania banku oraz bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników.

Przeznaczyliśmy 23 mln zł na zakup wyposażenia ochronnego, testów i sprzętu medycznego dla ponad 350 szpitali i służb sanitarnych. W akcję zaangażowali się pracownicy banku, którzy zgłaszali osoby i instytucje potrzebujące pomocy.

Wspieraliśmy także funkcjonowanie infolinii GIS oraz wspomogliśmy realizację cyfryzacji i integracji systemów zarządzania pandemią. Aktywnie włączyliśmy się w ratowanie polskich firm i tworzonych przez nie miejsc pracy. Zostaliśmy liderem w dystrybucji subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm.

Więcej

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – NASZA GWARANCJA

Ocena czynników ESG nabiera coraz większego znaczenia. Nierozpoznane w porę ryzyko ESG klienta może stać się ryzykiem kredytowym banku. Dlatego zaktualizowaliśmy nasze polityki sektorowe i proces identyfikacji ryzyka.

W strategii „PKO Bank Przyszłości” na lata 2020-2022 po raz pierwszy formalnie uwzględniliśmy czynniki niefinansowe. Powołany w 2020 roku komitet sterujący ESG koordynuje wprowadzenie procedur i polityk w obszarze społecznym i środowiskowym.

Przyjęliśmy polityki finansowania sektora OZE i sektora energii wysokoemisyjnej. Wdrożyliśmy także ocenę ryzyk ESG do korporacyjnego procesu kredytowego, aby wspierać finansowanie projektów zrównoważonych środowiskowo i odpowiedzialnych społecznie.

Więcej

Wyniki wyszukiwania: