31.2. Papiery wartościowe – Zmiany wartości bilansowej brutto w okresie

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

2020

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena:  do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 63 290 59 463 63 812 463

Transfer z fazy 2  i 3 do fazy 1

8 (8)

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

(14) 14

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

(19) 19

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

68 610 4 68 614

Wykorzystanie limitu lub wypłata transz

953 1 954 1

Spłaty

(61 602) (1) (23) (61 626) (23)

Modyfikacje nieistotne

2 2

Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż

(2 134) (2 134)

Spisania

(2) (2) (2)

Inne zmiany

3 906 (1) 3 905 (1)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 73 000 68 457 73 525 438

 

PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

2020

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI

Wycena: wg zamortyzowanego kosztu 

Wartość bilansowa brutto na początek okresu 13 450 20 4 13 474

Transfer z fazy 2  i 3 do fazy 1

12 (12)

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

(105) 105

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

33 844 33 844

Wykorzystanie limitu lub wypłata transz

130 1 131

Spłaty

(1 859) (6) (1 865)

Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż

(25) (25)

Spisania

(3) (3)

Inne zmiany

883 120 (1) 1 002
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 46 330 228 46 558

 

PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

2019

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena:  do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 51 709 388 471 52 568 471

Transfer z fazy 2  i 3 do fazy 1

295 (295)

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

(10) 10

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

(26) 26 26

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

217 981 22 218 003

Wykorzystanie limitu lub wypłatą transz

315 315

Spłaty

(209 656) (22) (11) (209 689) (11)

Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż

(196) (17) (213)

Spisania

3 3 3

Inne zmiany

2 852 (1) (26) 2 825 (26)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 63 290 59 463 63 812 463

 

PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)

2019

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI

Wycena: wg zamortyzowanego kosztu

Wartość bilansowa brutto na początek okresu 8 437 59 3 8 499

Transfer z fazy 2  i 3 do fazy 1

48 (48)

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

(18) 18

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

12 400 8 12 408

Wykorzystanie limitu lub wypłata transz

25 25

Spłaty

(8 053) (8) (8 061)

Modyfikacje nieistotne

1 1

Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż

(116) (8) (124)

Inne zmiany

726 (1) 1 726
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 13 450 20 4 13 474

Wyniki wyszukiwania: