31.1. Papiery wartościowe – podział aktywów finansowych według faz

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

PAPIERY WARTOŚCIOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2020 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena:  do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Wartość brutto 73 000 68 457 73 525 438

obligacje skarbowe PLN

52 930 52 930

obligacje skarbowe walutowe

2 872 2 872

bony skarbowe

500 500

obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa

8 702 8 702

obligacje komunalne PLN

4 582 67 4 649

obligacje korporacyjne PLN

3 391 1 457 3 849 438

obligacje korporacyjne walutowe

23 23
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (14) (14) (14)

obligacje korporacyjne PLN

(14) (14) (14)
Wartość netto 73 000 68 443 73 511 424

obligacje skarbowe PLN

52 930 52 930

obligacje skarbowe walutowe

2 872 2 872

bony skarbowe

500 500

obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami  Skarbu Państwa

8 702 8 702

obligacje komunalne PLN

4 582 67 4 649

obligacje korporacyjne PLN

3 391 1 443 3 835 424

obligacje korporacyjne walutowe

23 23
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Wartość brutto 46 330 228 46 558

obligacje skarbowe PLN

29 647 29 647

obligacje skarbowe walutowe

39 39

obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami  Skarbu Państwa

9 889 9 889

obligacje komunalne PLN

5 052 24 5 076

obligacje korporacyjne PLN

1 331 204 1 535

obligacje korporacyjne walutowe

372 372
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (20) (16) (36)

obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami  Skarbu Państwa

(2) (2)

obligacje komunalne PLN

(16) (16)

obligacje korporacyjne PLN

(1) (16) (17)

obligacje korporacyjne walutowe

(1) (1)
Wartość netto 46 310 212 46 522

obligacje skarbowe PLN

29 647 29 647

obligacje skarbowe walutowe

39 39

obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami  Skarbu Państwa

9 887 9 887

obligacje komunalne PLN

5 036 24 5 060

obligacje korporacyjne PLN

1 330 188 1 518

obligacje korporacyjne walutowe

371 371
Papiery wartościowe razem

Wartość brutto

119 330 296 457 120 083 438

Odpisy na oczekiwane straty kredytowe

(20) (16) (14) (50) (14)

Wartość netto

119 310 280 443 120 033 424

 

PAPIERY WARTOŚCIOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
31.12.2019
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena:  do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Wartość brutto 63 290 59 463 63 812 463

bony pieniężne NBP

1 000 1 000

obligacje skarbowe PLN

51 541 51 541

obligacje skarbowe walutowe

2 520 2 520

obligacje komunalne PLN

5 232 5 232

obligacje korporacyjne PLN

2 997 59 463 3 519 463
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (5) (5) (5)

obligacje korporacyjne PLN

(5) (5) (5)
Wartość netto 63 290 59 458 63 807 458

bony pieniężne NBP

1 000 1 000

obligacje skarbowe PLN

 51 541  –  –  51 541  –

obligacje skarbowe walutowe

2 520 2 520

obligacje komunalne PLN

5 232 5 232

obligacje korporacyjne PLN

2 997 59 458 3 514 458
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Wartość brutto 13 450 20 4 13 474

obligacje skarbowe PLN

7 406 7 406

obligacje skarbowe walutowe

61 61

obligacje komunalne PLN

4 574 4 574

obligacje korporacyjne PLN

1 063 20 4 1 087

obligacje korporacyjne walutowe

346 346
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (16) (4) (20)

obligacje skarbowe walutowe

(1) (1)

obligacje komunalne PLN

(11) (11)

obligacje korporacyjne PLN

(4) (4)

obligacje korporacyjne walutowe

(4) (4)
Wartość netto 13 434 20 13 454

obligacje skarbowe PLN

7 406 7 406

obligacje skarbowe walutowe

60 60

obligacje komunalne PLN

4 563 4 563

obligacje korporacyjne PLN

1 063 20 1 083

obligacje korporacyjne walutowe

342 342
Papiery wartościowe razem

Wartość brutto

76 740 79 467 77 286 463

Odpisy na oczekiwane straty kredytowe

(16) (9) (25) (5)

Wartość netto

63 290 59 463 63 812 463

Wyniki wyszukiwania: