41.3. Zobowiązania podporządkowane

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Rodzaj zobowiązania Rodzaj
oprocentowania
Wartość
nominalna
Waluta Okres Wartość bilansowa
31.12.2020 31.12.2019
Obligacje podporządkowane 3,34 1 700 PLN 28.08.2017 – 28.08.2027 1 710 1 719
Obligacje podporządkowane 3,29 1 000 PLN 05.03.2018 – 06.03.2028 1 006 1 011
Razem 2 716 2 730

Obligacje podporządkowane zostały za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających Grupy Kapitałowej (Tier 2).

Wyniki wyszukiwania: