33.1. Kredyty i pożyczki udzielone klientom – podział aktywów finansowych według faz

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń
wartości godziwej)2020
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Wartość brutto 182 300 33 249 9 865 225 414 270

kredyty na nieruchomości

102 746 13 702 1 953 118 401 85

kredyty gospodarcze

44 346 13 689 5 450 63 485 57

kredyty konsumpcyjne

20 240 2 855 1 447 24 542 53

należności z tytułu faktoringu

1 532 94 23 1 649

należności z tytułu leasingu finansowego

13 436 2 909 992 17 337 75
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (602) (2 061) (6 161) (8 824) (39)

kredyty na nieruchomości

(58) (621) (1 404) (2 083) (27)

kredyty gospodarcze

(289) (931) (3 304) (4 524) (6)

kredyty konsumpcyjne

(209) (426) (975) (1 610) (4)

należności z tytułu faktoringu

(2) (19) (21)

należności z tytułu leasingu finansowego

(44) (83) (459) (586) (2)
Wartość netto 181 698 31 188 3 704 216 590 231

kredyty na nieruchomości

102 688 13 081 549 116 318 58

kredyty gospodarcze

44 057 12 758 2 146 58 961 51

kredyty konsumpcyjne

20 031 2 429 472 22 932 49

należności z tytułu faktoringu

1 530 94 4 1 628

należności z tytułu leasingu finansowego

13 392 2 826 533 16 751 73
Kredyty i pożyczki udzielone klientom razem

Wartość brutto

182 300 33 249 9 865 225 414 270

Odpisy na oczekiwane straty kredytowe

(602) (2 061) (6 161) (8 824) (39)

Wartość netto

181 698 31 188 3 704 216 590 231

 

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń
wartości godziwej)2019
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena:  do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Wartość brutto 1 1 1

kredyty konsumpcyjne

1 1 1
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (1) (1) (1)

kredyty konsumpcyjne

(1) (1) (1)
Wartość netto

kredyty konsumpcyjne

Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Wartość brutto 204 589 14 823 9 725 229 137 386

kredyty na nieruchomości

112 498 5 806 2 110 120 414 92

kredyty gospodarcze

57 503 4 837 5 506 67 846 166

kredyty konsumpcyjne

19 801 1 722 1 236 22 759 48

należności z tytułu faktoringu

1 198 81 51 1 330

należności z tytułu leasingu finansowego

13 589 2 377 822 16 788 80
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (619) (1 142) (5 460) (7 221) (66)

kredyty na nieruchomości

(55) (527) (1 384) (1 966) (32)

kredyty gospodarcze

(363) (314) (2 875) (3 552) 2

kredyty konsumpcyjne

(164) (231) (825) (1 220) (34)

należności z tytułu faktoringu

(2) (17) (19)

należności z tytułu leasingu finansowego

(35) (70) (359) (464) (2)
Wartość netto 203 970 13 681 4 265 221 916 320

kredyty na nieruchomości

112 443 5 279 726 118 448 60

kredyty gospodarcze

57 140 4 523 2 631 64 294 168

kredyty konsumpcyjne

19 637 1 491 411 21 539 14

należności z tytułu faktoringu

1 196 81 34 1 311

należności z tytułu leasingu finansowego

13 554 2 307 463 16 324 78
Kredyty i pożyczki udzielone klientom razem

Wartość brutto

204 589 14 823 9 726 229 138 387

Odpisy na oczekiwane straty kredytowe

(619) (1 142) (5 461) (7 222) (67)

Wartość netto

203 970 13 681 4 265 221 916 320

Wyniki wyszukiwania: