67. Zarządzanie ryzykiem walutowych kredytów hipotecznych dla osób prywatnych

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Grupa Kapitałowa w sposób szczególny analizuje portfel walutowych kredytów hipotecznych dla osób prywatnych. Grupa Kapitałowa na bieżąco monitoruje jakość tego portfela i analizuje ryzyko pogorszenia się jakości tego portfela. Obecnie jakość portfela pozostaje na akceptowanym poziomie. Grupa Kapitałowa uwzględnia ryzyko walutowych kredytów hipotecznych dla osób prywatnych w zarządzaniu adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym.

KREDYTY I POŻYCZKI NA NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRYWATNYCH (BANKOWOŚĆ DETALICZNA I PRYWATNA) WEDŁUG WALUT 31.12.2020 31.12.2019
brutto odpis netto brutto odpis netto
w walutach lokalnych 94 088 (1 207) 92 881 89 924 (1 055) 88 869
PLN 93 828 (1 188) 92 640 89 715 (1 034) 88 681
UAH 260 (19) 241 209 (21) 188
w walutach obcych 18 198 (719) 17 479 24 294 (751) 23 543
CHF 15 366 (647) 14 719 21 410 (692) 20 718
EUR 2 787 (68) 2 719 2 825 (53) 2 772
USD 36 (4) 32 50 (6) 44
INNE 9 9 9 9
RAZEM 112 286 (1 926) 110 360 114 218 (1 806) 112 412

 

KREDYTY I POŻYCZKI NA NIERUCHOMOŚCI W WALUTACH WYMIENIALNYCH UDZIELONE OSOBOM PRYWATNYM WEDŁUG DATY UDZIELENIA INDEKSOWANE DENOMINOWANE Razem
31.12.2020
do 2002 roku Wartość brutto 59 59
Odpisy na straty kredytowe (1) (1)
Wartość  netto 58 58
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 5 444 5 444
od 2003 roku do 2006 roku Wartość brutto 3 616 3 616
Odpisy na straty kredytowe (106) (106)
Wartość  netto 3 510 3 510
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 42 445 42 445
od 2007 roku do 2009 roku Wartość brutto 8 464 8 464
Odpisy na straty kredytowe (491) (491)
Wartość  netto 7 973 7 973
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 51 166 51 166
od 2010 roku do 2012 roku Wartość brutto 3 137 2 904 6 041
Odpisy na straty kredytowe (48) (72) (120)
Wartość  netto 3 089 2 832 5 921
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 10 648 11 903 22 551
od 2013 roku do 2016 roku Wartość brutto 5 12 17
Odpisy na straty kredytowe (1) (1)
Wartość  netto 5 11 16
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 18 43 61
Razem Wartość brutto 3 142 15 055 18 197
Odpisy na straty kredytowe (48) (671) (719)
Wartość  netto 3 094 14 384 17 478
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 10 666 111 001 121 667

 

KREDYTY I POŻYCZKI NA NIERUCHOMOŚCI W WALUTACH WYMIENIALNYCH UDZIELONE OSOBOM PRYWATNYM WEDŁUG DATY UDZIELENIA INDEKSOWANE DENOMINOWANE Razem
31.12.2019
do 2002 roku Wartość brutto 98 98
Odpisy na straty kredytowe (2) (2)
Wartość  netto 96 96
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 6 704 6 704
od 2003 roku do 2006 roku Wartość brutto 4 974 4 974
Odpisy na straty kredytowe (107) (107)
Wartość  netto 4 867 4 867
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 47 821 47 821
od 2007 roku do 2009 roku Wartość brutto 12 756 12 756
Odpisy na straty kredytowe (544) (544)
Wartość  netto 12 212 12 212
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 54 056 54 056
od 2010 roku do 2012 roku Wartość brutto 3 362 3 085 6 447
Odpisy na straty kredytowe (39) (57) (96)
Wartość  netto 3 323 3 028 6 351
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 11 115 12 709 23 824
od 2013 roku do 2016 roku Wartość brutto 5 14 19
Odpisy na straty kredytowe (2) (2)
Wartość  netto 5 12 17
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 18 47 65
Razem Wartość brutto 3 367 20 927 24 294
Odpisy na straty kredytowe (39) (712) (751)
Wartość  netto 3 328 20 215 23 543
Liczba udzielonych kredytów (w sztukach) 11 133 121 337 132 470

Wyniki wyszukiwania: