41.1. Otrzymane kredyty i pożyczki

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

OTRZYMANE KREDYTY I POŻYCZKI WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY 31.12.2020 31.12.2019
do 1 miesiąca 116
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 98
od 3 miesięcy do 1 roku 438 512
od 1 roku  do 5 lat 1 615 2 267
powyżej 5 lat
RAZEM 2 267 2 779

Kredyty i pożyczki otrzymane od banków

Data otrzymania Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na
31.12.2020
Wartość bilansowa na
31.12.2019
10.06.2019  150  PLN  13.06.2021  150  150
27.12.2018  100  PLN 28.12.2020  100
04.12.2019  500  PLN 04.12.2023  406  500
08.05.2020  600  UAH 25.04.2025  80
12.06.2020  50  UAH 06.06.2025  7
11.09.2020  450  UAH 05.09.2025 60
09.10.2020  600  UAH 03.10.2025  79
11.12.2020  600  UAH 05.12.2025  79
31.12.20201  14  PLN 31.12.2020  14
Razem  875  750
1) Kredyt bieżący od Narodowego Banku Polskiego - przekroczenie na rachunku NOSTRO.

Kredyty i pożyczki otrzymane od Międzynarodowych Organizacji Finansowych

Data otrzymania kredytu i pożyczki przez Grupę Kapitałową Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowana na
31.12.2020
Wartość bilansowa na
31.12.2019
28.12.2006  5  EUR 30.04.2022  – 21
28.12.2006  97  PLN 30.04.2020  – 97
28.12.2006  7  CHF 30.04.2020  – 28
23.12.2010  75  EUR 23.12.2020  – 64
25.09.2013  75  EUR 25.09.2023 208 256
11.06.2015  132  PLN 31.07.2021 20 46
11.06.2015  42  PLN 30.09.2020  – 6
11.06.2015  10  EUR 30.09.2020  – 6
11.06.2015  10  EUR 31.03.2021 2 11
11.06.2015  20  EUR 30.04.2021 9 26
25.09.2015  15  EUR 30.11.2020  – 16
25.09.2015  25  EUR 30.09.2021 22 47
25.09.2015  43  PLN 30.11.2020  – 11
16.03.2016  175  PLN 01.12.2020  – 34
18.03.2016  66  EUR 15.03.2021 43 120
28.10.2016  20  EUR 31.12.2021 19 34
28.10.2016  20  EUR 31.01.2022 23 39
28.09.2017  50  EUR 30.11.2022 115 159
28.11.2018  50  EUR 30.11.2022 173 213
13.04.2018  40  EUR 31.01.2022 98 130
23.10.2018  646  PLN 23.10.2023 647 649
10.10.2019  100  UAH 08.10.2021  – 16
Razem 1 379 2 029

Kredyty i pożyczki otrzymane od innych instytucji finansowych

Data otrzymania Wartość nominalna Waluta Termin zapadalności Wartość bilansowa na
31.12.2020
Wartość bilansowa na
31.12.2019
10.10.2019  100  UAH  08.10.2021 13

Wyniki wyszukiwania: