3. Informacje dotyczące składu osobowego Rady Nadzorczej oraz Zarządu

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Skład Rady Nadzorczej Banku na 31 grudnia 2020 roku:

 • Zbigniew Hajłasz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Marcin Izdebski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Grażyna Ciurzyńska – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Mariusz Andrzejewski – Członek Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Chłopek – Członek Rady Nadzorczej
 • Wojciech Jasiński – Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Kisielewicz – Członek Rady Nadzorczej
 • Rafał Kos – Członek Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Michalski – Członek Rady Nadzorczej
 • Piotr Sadownik – Członek Rady Nadzorczej

Skład Zarządu Banku na 31 grudnia  2020 roku:

 • Zbigniew Jagiełło – Prezes Zarządu
 • Rafał Antczak – Wiceprezes Zarządu
 • Rafał Kozłowski – Wiceprezes Zarządu
 • Maks Kraczkowski – Wiceprezes Zarządu
 • Mieczysław Król – Wiceprezes Zarządu
 • Adam Marciniak – Wiceprezes Zarządu
 • Piotr Mazur – Wiceprezes Zarządu
 • Jakub Papierski – Wiceprezes Zarządu
 • Jan Emeryk Rościszewski – Wiceprezes Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjęło Politykę dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. oraz dokonało potwierdzenia odpowiedniości powołanego organu.

Wyniki wyszukiwania: